Spelregels

Spelregels voor deelname aan de Gentse Boekenmarkt

Elke zondag van 09.00u tot 13.00u – Ajuinlei en Recollettenlei

De Gentse Boekenmarkt is een 2dehandsmarkt voor boeken, oude papieren, prenten, postkaarten, affiches… en andere papieren dragers. Ook vinylplaten zijn welkom. Nieuwe koopwaar is niet toegestaan.

Inschrijven

 • Inschrijven kan vanaf zondag om 17.00u tot vrijdag 12.00u voor de volgende zondag
 • Uitsluitend via BOEKENMARKT@DEKENIJSINTMICHIELS.BE
 • Te vermelden bij inschrijving:Naam inschrijver
  Voorkeur: Ajuinlei of Predikherenlei
  Gewone standplaats: 4,5 m = €5
  Grote standplaats : 6,75 m = €10
  Nummerplaat wagen (indien van toepassing)
 • Betalen doet u ter plaatse aan een ontvanger van de dekenij.
  U kunt ook kiezen voor een 10-beurten-kaart van €40 (i.p.v. €50)
 • U ontvangt altijd een antwoord. Volzet is volzet.
 • Zonder reservatie en bevestiging kunt u niet deelnemen!

Afspraken

 • Start om 09.00u – Einde vanaf 14.00u. Volledig ontruimd om 15.00u.
 • Pas vanaf 08.30u kunt u de Ajuinlei oprijden om vervolgens via Jakobijnenstraat de mark te kunnen oprijden.
 • Uitladen en opstellen in beide gevallen pas vanaf 07.30u. Dit in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de dekenij. Wie aanschuift voor de Ajuinlei, kan dat doen via de Jakobijnenstraat. Probeer files te vermijden en leg uw motor stil terwijl u wacht.
 • Er zijn geen vaste of voorbehouden plaatsen. De plaatsen worden  ingenomen in volgorde van aankomst!
 • Onmiddellijk uitladen en doorrijden om parkeerplaats te zoeken. Parkeren op de Ajuinlei of Predikherenlei is niet toegestaan.
 • Opruimen = afbouwen, inpakken, auto ophalen en inladen
 • Opstelling: Tafels worden bij voorkeur in de lengte geplaatst. Al dan niet tegen de reling. Respecteer een afstand van 70 cm vrije ruimte tot de stoeprand. 

Uitzonderingsmaatregel

 • Bij slecht weer of slechte weersvoorspelling ligt de beslissing bij u zelf of u – ondanks uw reservatie – al dan niet wenst deel te nemen. Indien mogelijk, verwittig tijdig het bestuur bij afwezigheid.
 • Bij erg slecht weer, zoals storm, ijzel, sneeuw, … behoudt de dekenij het recht de markt te annuleren. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.
 • De dekenij is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal.
 • Wie de afspraken niet navolgt, zal na een verwittiging, de toegang tot de markt ontzegd worden.