Spelregels

Spelregels voor deelname aan de Gentse Boekenmarkt

Elke zondag van 10.00u tot 13.30u – Ajuinlei en Predikherenlei

De Gentse Boekenmarkt is een 2dehandsmarkt voor boeken, oude papieren, prenten, postkaarten, affiches… en andere papieren dragers. Ook vinylplaten zijn welkom. Nieuwe koopwaar is niet toegestaan.

Inschrijven

 • Inschrijven kan vanaf zondag om 17.00u tot vrijdag 12.00u voor de volgende zondag
 • Uitsluitend via BOEKENMARKT@DEKENIJSINTMICHIELS.BE
 • Te vermelden bij inschrijving:Naam inschrijver
  Voorkeur: Ajuinlei of Predikherenlei
  Gewone standplaats: 4,5 m = €5
  Grote standplaats : 6,75 m = €10
  Nummerplaat wagen (indien van toepassing)
 • Betalen doet u ter plaatse aan een ontvanger van de dekenij.
  U kunt ook kiezen voor een 10-beurten-kaart van €40 (i.p.v. €50)
 • U ontvangt altijd een antwoord. Volzet is volzet.
 • Zonder reservatie en bevestiging kunt u niet deelnemen!

Afspraken

 • Start om 09.00u – Einde vanaf 14.00u. Volledig ontruimd om 15.00u.
 • Staat u op de Ajuinlei of Predikherenbrug: aanrijden via Onderbergen om vervolgens via Jakobijnenstraat de mark te kunnen oprijden tussen 8u50 en 9u10.
 • Staat u op de Predikherenlei: aanrijden via Onderbergen om vervolgens via Jakobijnenstraat de mark te kunnen oprijden tussen 9u10 en 9u30.
 • Uitladen en opstellen meteen na oprijden. Dit in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de dekenij. Probeer files te vermijden en leg uw motor stil terwijl u wacht.
 • Er zijn geen vaste of voorbehouden plaatsen. De plaatsen worden  ingenomen in volgorde van aankomst!
 • Onmiddellijk uitladen en doorrijden om parkeerplaats te zoeken. Parkeren op de Ajuinlei of Predikherenlei is niet toegestaan.
 • Opruimen = afbouwen, inpakken, auto ophalen en inladen
 • Opstelling: Tafels worden bij voorkeur in de lengte geplaatst. Al dan niet tegen de reling. Respecteer een afstand van 70 cm vrije ruimte tot de stoeprand. 

Uitzonderingsmaatregel

 • Bij slecht weer of slechte weersvoorspelling ligt de beslissing bij u zelf of u – ondanks uw reservatie – al dan niet wenst deel te nemen. Indien mogelijk, verwittig tijdig het bestuur bij afwezigheid.
 • Bij erg slecht weer, zoals storm, ijzel, sneeuw, … behoudt de dekenij het recht de markt te annuleren. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.
 • De dekenij is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal.
 • Wie de afspraken niet navolgt, zal na een verwittiging, de toegang tot de markt ontzegd worden.