Historiek

Gent werd in de dertiende eeuw onderverdeeld in zeven parochies. Deze werden in wijken verdeeld en die wijken werden gesplitst in ‘gebuurten’. Elk gebuurte had een deken die gekozen werd door de buurtbewoners. Hij zorgde voor een soort buurtrechtspraak.
Hij moest dus tussenbeide komen bij kleine ruzietjes. Verder moest een gebuurte ook zelf zor
gen voor het kuisen van de straten,
het goed werken van bvb. straatverlichting. De deken stelde een baljuw aan als een soort plaatsvervangend deken.


Inkomsten kwamen uit een bijdrage dat nieuwe bewoners van een gebuurte moesten betalen, uit huwelijken en geboortes.
Vaste uitgaven waren onder andere het onderhouden van de straatverlichting(lampolie). Indien men winst had gemaakt, hield men een feest dat soms wel vier dagen kon duren.
De dekenijen werden afgeschaft onder het Frans bewind. Ongeveer 100 jaar geleden werden de dekenijen terug opgericht ,
onder de leiding van een opperdekenij.
Onze dekenij , dekenij Sint-Mighiels is opgericht in 1892.
Gent telt momenteel meer dan vijftig dekenijen.